Plater

 

Prøver ut noen texture paints for platene, her er:

  • Stirland Mud (texture)
  • Agrellan Earth (technical)
  • Reikland Fleshshade (wash)
  • Terminatus Stone (dry)

Første bildet er før wash og drybrush, sparkla rett fra boksen. Andre bildet mangler å fikse opp kanten, men godt fornøyd med resultatet fra en så enkel prosess!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s